PROMOCJA Kup wcześniej promocyjną
odmianę kukurydzy Syngenta
zyskaj atrakcyjną nagrodę!

SPRAWDŹ ZASADY PROMOCJI

Kukurydza
1
Kup do 31.03.2020 promocyjną odmianę kukurydzy Syngenta za min 1000 zł.
2
Odmiany kukurydzy objęte promocją to:
SY Talisman, SY Kardona, SY Pandoras, SY Calo, SY Fregat, SY Marimba, SY Torino.
3
Zarejestruj zakup najpóźniej do 15.04.2020. Wcześniejsza rejestracja to szybsza realizacja nagrody!
4
Załącz kopie faktur zakupu. Sumujemy zakupy z kilku faktur w ramach jednego zgłoszenia.
Można również łączyć zakup różnych odmian kukurydzy objętych promocją.
5
Wybierz najlepszą nagrodę dla siebie!
   
Szczegółowe zasady Promocji dostępne są w Regulaminie Promocji.

WYBIERZ NAGRODĘ

KARTA
ORLEN

Zyskaj kartę zakupową ORLEN o wartości 50zł za każdy 1000zł wydany na promocyjne odmiany kukurydzy Syngenta.

Każdy dodatkowy 1000zł to dodatkowe 50zł na Twojej karcie.

Środki na karcie można wykorzystać na zakup paliw, produktów w sklepie oraz usług dostępnych na stacjach paliw należących do ORLEN lub BLISKA.

Karta ważna jest przez okres 2 lat od daty jej wystawienia.

EKSTRA PUNKTY AGRICLUB

Zyskaj ekstra punkty w programie Agriclub. Twoje punkty za zakup promocyjnych odmian kukurydzy Syngenta zostaną naliczone wg przelicznika:

1zł = 1 pkt + 2 punkty ekstra.
Min. zakup 1000zł.

Wybór punktów Agriclub to dostęp do pełnego prezentów katalogu. Ponad 2500 nagród!

Sam zdecyduj co otrzymasz.

SYNGENTA
BON 500 ZŁ

Zyskaj bon produktowy Syngenta o wartości 500zł za każdorazowy zakup 32 j.s. promocyjnych odmian kukurydzy Syngenta.

Wielokrotność zakupu 32 j.s. to wielokrotność kwoty 500zł na Twoim bonie.

Wymagany zakup może składać się z różnych odmian promocyjnych.

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Wybierz jeden sposób logowania, klikając przycisk.

W zależności od wybranego sposobu postępuj zgodnie z informacjami.

Formularz rejestracyjny do promocji „Wcześnie kupujesz Więcej zyskujesz”

Jako uczestnik i członek Agriclub Syngenta
przejdziesz szybciej ścieżkę zgłoszenia do promocji „Wcześnie kupujesz Więcej zyskujesz”.

Formularz rejestracyjny do promocji „Wcześnie kupujesz Więcej zyskujesz”

Wypełnij poniższy formularz, upewnij się, że uzupełnione zostały pola wymagane, oznaczone gwiazdką, a następnie prześlij formularz klikając przycisk „Zarejestruj się w promocji”.

Jeśli chciałbyś dołączyć do Programu Agriclub kliknij odpowiednie pole na końcu formularza.

Uczestnik Promocji* Zaznacz jedną z opcji. Możesz przystąpić do Promocji jako Gospodarstwo Rolne lub Podmiot.
(w przypadku, gdy do Promocji zgłasza się osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo rolne)
(w przypadku, gdy do Promocji zgłasza się podmiot niebędący gospodarstwem rolnym)
Dane teleadresowe Uczestnika Promocji* Prosimy o wpisanie pełnego adresu zamieszkania/siedziby Uczestnika.
Adres do wysyłki nagrody*
Wybieram nagrodę* Prosimy o wskazanie jednej opcji.
Sposób rozliczenia nagród w Promocji*

Przepisy prawa obligują nas do odprowadzenia w pewnych sytuacjach podatku dochodowego od przekazywanych Państwu w ramach Promocji nagród, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z wyjaśnieniami i wybranie właściwej dla Państwa opcji.

Uprawy* Prosimy o wpisanie we właściwych polach obszaru danych upraw w Państwa gospodarstwie wpisując ilość w ha.
Dodaj fakturę zakupu*

Administratorem danych jest Syngenta Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa, e-mail: syngenta.polska@syngenta.com ...czytaj dalej

Administratorem danych jest Syngenta Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa, e-mail: syngenta.polska@syngenta.com, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 17224, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 22 264 000 zł, NIP 522-254-84-45.

W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz się skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: dataprivacy.pl@syngenta.com, lub bezpośrednio ze Spółką pod numerem telefonu Infolinii: 223260601.

Masz prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo przenoszenia danych. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Dane będą przetwarzane w celu umożliwienia Ci uczestnictwa w akcjach promocyjnych oraz w celu marketingowym, polegającym na przekazywaniu informacji o produktach sprzedawanych przez Administratora, promocjach, wydarzeniach promocyjnych, badaniu opinii, a w związku z Twoją dobrowolną zgodą - również za pomocą komunikatów marketingowych kierowanych na adres e-mail lub numer telefonu.

Podanie danych jest dobrowolne i nie musisz wypełniać formularza ankiety ani udostępniać swoich danych osobowych, w tym wyrażać zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych na e-mail lub numer telefonu zgodnie z regulaminem Akcji Promocyjnej, ale nie podanie ww. danych lub brak powyższej zgody zgodnie z regulaminem akcji promocyjnej będzie równoznaczny z niemożliwością uczestnictwa w Akcji.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz art. 6 ust. 1 lit. f. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest organizacja akcji promocyjnych oraz prowadzenie marketingu własnych towarów oraz badanie opinii. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Twój adres e-mail oraz numer telefonu lub w trakcie połączeń głosowych wykonywanych na Twój numer telefonu podstawą prawną dla tychże działań jest art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Odbiorcami danych osobowych będą: agencje marketingowe zajmujące się przygotowywaniem, i wysyłką materiałów marketingowych, podmioty dostarczające materiały marketingowe tj. firmy kurierskie oraz poczta, podmioty zajmujące się hostingiem danych osobowych dla administratora i pozostałych odbiorców danych oraz oferujące wsparcie IT, agencje call center oraz spółki księgowe prowadzące rozliczenia podatkowe, podmioty oferujące wsparcie czynności administracyjno- biurowych. Odbiorcą danych osobowych będzie także Syngenta Crop Protection AG, P.O. Box, Schwarzwaldallee 215, CH-4002 Basel, o ile wyrażę zgodę na przekazanie jej moich danych osobowych, oraz podmioty zajmujące się dla ww. spółki świadczeniem usług w postaci: hostingu danych, wsparcia technicznego systemów informatycznych, rozliczeń księgowo-podatkowych.

Administrator zleca wykonanie poszczególnych usług i zadań wyselekcjonowanym usługodawcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (państwa trzecie). W takich przypadkach dane przekazywane są do państwa trzeciego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony (np. Szwajcaria, USA), a w przypadku braku jego stwierdzenia (np. Indie), zgodnie z wymogami prawnymi, stosowane są odpowiednie zabezpieczenia w celu stworzenia właściwego poziomu ochrony danych – należą do nich w szczególności standardowe klauzule umowne UE. W każdej chwili mają Państwo możliwość zasięgnięcia dalszych informacji i otrzymania kopii odpowiednich zabezpieczeń.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas:

  1. obowiązywania akcji promocyjnej oraz czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków związanych z akcją promocyjną, tj. czas przedawnienia roszczeń lub zawiązań podatkowych związanych z jej organizacją,
  2. prowadzenia działań marketingowych przez administratora lub do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na adres e-mail lub numer telefonu oraz wykonywania połączeń głosowych na numer telefonu (odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody).

Przysługują Ci dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli administrator przetwarza dane osobowe:

  1. na podstawie prawnie uzasadnionych interesów - możesz zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją;
  2. na potrzeby marketingu bezpośredniego - możesz zgłosić sprzeciw w każdym przypadku.
Zachęcamy do wyrażenia dobrowolnych zgód marketingowych. Dzięki temu będziesz miał dostęp do wielu ciekawych informacji i ofert handlowych Syngenta.
Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych z powyższego formularza spółce Syngenta Crop Protection P.O. Box, Schwarzwaldallee 215, CH-4002 Basel. Dane będą przetwarzane przez tę spółkę w celach marketingowych. W każdej chwili mogę wycofać tę zgodę.
Chcę otrzymywać od Syngenta Polska sp. z o.o. na mój adres e-mail oraz numer telefonu, podane w powyższym formularzu, informacje marketingowe na temat produktów sprzedawanych przez tę spółkę, promocjach, wydarzeniach promocyjnych, programach lojalnościowych i innych akcjach marketingowych. W każdej chwili mogę wycofać tę zgodę.
Wyrażam zgodę na wykonywanie przez Syngenta Polska sp. z o.o. połączeń głosowych na mój numer telefonu, podany w powyższym formularzu, w celu przedstawiania mi informacji marketingowych na temat produktów sprzedawanych przez tę spółkę, promocjach, wydarzeniach promocyjnych, programach lojalnościowych i innych akcjach marketingowych. W każdej chwili mogę wycofać tę zgodę.
Czy chcesz zarejestrować się do Agriclubu?

KUP KUKURYDZĘ

Odmiany kukurydzy Syngenta objęte Promocją.